Brott mot lojalitetsplikten

Hej,
Jag sa upp min anställning förra veckan efter jag har skrivit på ett nytt anställningsavtal hos en konkurrerande arbetsgivare. Detta innebär att min nuvarande arbetsgivare har placerat mig i karantän under uppsägningstiden (3 månader) som enligt arbetsgivaren innebär följande:

* Jag får inte kontakta min nya arbetsgivare under karenstiden, vid eventuella kontakter i form av detaljer runt min nya anställning så skall dessa först godkännas av min nuvarande arbetsgivare.
* Jag får inte kontakta eller träffa de leverantörer som jag har haft kontakt med under min nuvarande anställning.
* Jag är inte arbetsbefriad utan skall vara kontaktbar under karenstiden för eventuella frågor eller möten på arbetsplatsen.

De frågor jag har är, kan min nuvarande arbetsgivare lagligt hindra mig att kontakta min nya arbetsgivare och leverantörer? Enligt min uppfattning så är det väl inga hinder för mig att både kontakta och träffa min nya arbetsgivare och leverantörer så länge det inte är under arbetstid? Eventuella kontakter med ny arbetsgivare eller leverantör får givetvis inte innehålla någon information som kan skada min nuvarande arbetsgivare.

Svar: Under hela din uppsägningstid har du fortfarande en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare vilket innebär att du skall sätta hans intresse först. Detta gäller även utanför arbetstid. Du som arbetstagare får inte agera på ett sådant sätt att du kan skada din arbetsgivare. När det gäller brott mot lojalitetskravet kan flera påföljder komma att riktas mot dig som arbetstagare förutom uppsägning eller avskedande. Man kan bli skadeståndsskyldig för en mängd brott avseende illojalitet både under som efter anställningen. Innehåller ditt anställningsavtal en konkurrensklausul kan skadestånd eller viten i vissa fall utkrävas med stöd av en sådan klausul för lojalitetsbrott i form av illojal konkurrens viss tid efter det att anställningen har upphört.

Just lojalitetsplikten är viktig i sammanhanget och det är den som skall styra ditt agerande. Din nya arbetsgivare borde ha förståelse för detta då det visar på integritet och moral vilket innebär att du också i framtiden kommer agera liknande om du lämnar din nästa arbetsgivare.

Vänligen Arbetsrättsjouren