Konkurrensklausuler eller liknande i anställningsavtalet

Hej,
Jag har blivit uppsagd efter flera år hos samma arbetsgivare pga dåliga tider. Jag har jobbat som säljare. Nu har jag lyckligtvis fått jobb igen. Hos en konkurrent. Vad har jag för skyldigheter gentemot min gamla arbetsgivare om jag inte skrivit på några speciella konkurrensklausuler eller liknande?

Svar: Finns det inga konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal eller i gällande kollektivavtal så kan du utan vidare gå till en konkurrent efter anställningens upphörande. Eftersom din lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare avslutas i samma stund. Tänk på att din arbetsgivare kan vilja att du lämnar ifrån dig kundregister, budget, marginaler eller andra sk uppgifter som tillhör företaget. Det är därför viktigt att du gör det när du avslutar din anställning.

Vänligen Arbetsrättsjouren