En anställd som inte kom till sitt arbetspass?

Hej,
Under helgen hade vi en i personalen som valde att gå från sitt arbetspass utan att säga till. Hon kom heller inte på sitt pass dagen efter. Ingen av cheferna har hört något från henne. Vi har försökt att kontakta henne utan framgång. Först undrar vi såklart om något allvarligt har hänt henne och vidare vad vi arbetsrättsligt kan göra i en sådan här situation?

Svar: I första hand är det viktigt att få reda på om det har hänt henne något. Vi antar att ni har någon anhörig att kontakta som ni kan få information från.

Om det inte har hänt henne något allvarligt utan hon endast uteblivit från sina arbetspass så gäller följande. Om en anställd inte dyker upp eller meddelar att hen är sjuk enligt den rutin som finns på arbetsplatsen så är det att betrakta som en arbetsvägran. I ett sådant fall kan det vara motiverat att ge en varning eller erinran om vad som gäller på arbetsplatsen. En skriftlig varning kan sedan i sin tur vara del i en grund för uppsägning av personliga skäl.

Vänligen Arbetsrättsjouren