Turordningslista

Hej

Jag har just blivit uppsagd pga arbetsbrist men känner mig felaktigt behandlad då jag inte anser mig vara sist in.

Jag började min anställning, tillsvidareanställning, den 1 sept 2018. I juni 2018 började en sommarvikarie på samma arbetsplats, han hade sitt vikariat fram till sista september 2018, då skulle han egentligen slutat, men eftersom vi hade ökad arbetsbelastning för tillfället fick han då en tillsvidareanställning.

Jag tycker själv att anställningstid som fast anställd borde ligga till grund för turordningen vid uppsägningen och att sommarvikarien som senare fick en fast anställning borde bli uppsagd istället för mig. Men min arbetsgivare menar att arbetstiden oavsett av anställningsform ligger till grund.

Kan ni hjälpa mig att svara på vad som är rätt?

Svar: När en turordningslista upprättas så gäller principen sist in först ut. Enligt LAS ska man utgå från arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Det är som din arbetsgivare säger oberoende av vilken anställningsform och även vilken sysselsättningsgrad som man haft. Utifrån turordningsreglerna ska således den arbetstagare som anställts i september gå framför den arbetstagare som anställts i juni även om den arbetstagare som anställts först endast då hade en visstidsanställning.

Hälsningar Arbetsrättsjouren