Säga upp en visstidsanställning

Hej,
Jag har fått anställning och skrivit under ett kontrakt. Det är en visstidsanställning från 15 Juni till 15 Augusti. Jag har nu fått ett annat arbete med bättre lön och bättre förutsättningar för att börja nästa vecka och ev. bli fast efter sommaren på deltid. Jag ska nu säga upp mig men fick aldrig något kontrakt så jag vet inte vad som gäller med uppsägning. Kan jag säga upp mig? Det är ju över en månad till jag ska börja.

Svar: Som utgångspunkt kan man inte säga upp en visstidsanställning då den den löper under den tid som avtalats. Din anställning kommer automatiskt att upphöra den 15 augusti utan att någon uppsägning ska ske. Finns det kollektivavtal eller om ni har avsett att anställningen ska vara uppsägningsbar gäller detta och man får då se vilken uppsägningstid som stadgas där. Eftersom du ännu inte har ett anställningsavtal är det viktigt att du kontrollerar om arbetsgivaren har ett kollektivavtal och där se om det finns någon uppsägningstid samt hur lång den är. Även om du inte skulle ha en rätt att säga upp dig så kan du prata med arbetsgivaren, kanske de har någon som de tackade nej till som hade passat för platsen. Det gynnar varken dig eller arbetsgivaren om du tvingas arbeta där om du inte vill.

Vänligen Arbetsrättsjouren