Får arbetsgivaren kvitta min skuld mot min lön?

Hej,
Jag arbetar på ett företag där min far är ägare genom sitt andra bolag. Jag har en privat skuld till honom som jag försökt reglera en del tidigare men då ville han inte ta emot pengar. Nu när jag fick lön så märkte jag att ca halva lönen saknades och frågade angående detta och fått order att dra av detta till min farsa och ingen har informerat mig? Är detta lagligt och riktigt att göra på detta viset? Att utnyttja sin ställning som företagsledare och bara dra av pengar utan att ens fråga mig?

Svar: Det finns en lag som reglerar arbetsgivaren kvittningsrätt. En kvittning får som utgångspunkt endast ske med ditt medgivande. Arbetsgivaren kan ha tillåtelse att kvitta utan medgivande men då krävs att fordran uppkommit genom anställningen och det krävs ytterligare förutsättningar. Men då du nämner att skulden är privat så kan inte arbetsgivaren utan ditt medgivande kvitta skulden med din lön. Om arbetsgivaren kvittar en del av din lön utan att det är tillåtet så kan du få ersättning för uppkommen skada.

Agerandet från din arbetsgivare är således inte korrekt och du bör ha ersättning för den skada som du åsamkats.

Hälsningar Arbetsrättsjouren