Konkurrerande verksamhet

Hej,
Arbetar på ett privat företag och vi är tre stycken som funderar på att starta eget inom samma verksamhet. Kan vi säga upp oss, ha en månads uppsägningstid, arbeta under den perioden och starta upp verksamheten? När kan vi starta företaget för att det inte ska betraktas som konkurrerande verksamhet? Vilka regler finns det som vi måste ta hänsyn till? Vi skulle helst vilja registrera och ansöka om vårat företag innan vi slutar så att det ska kunna löpa på när vår anställning har gått ut, men kan det anses som att vi bedriver konkurrerande verksamhet vid sidan om?

Svar: Under din uppsägningstid skall du inte ta på dig arbetsuppgifter som innebär att du är illojal mot din arbetsgivare. Dvs du ska se till din arbetsgivares bästa i första hand och inte utföra arbete som anses konkurrerande. I annat fall kan detta bedömas som konkurrerande verksamhet. Du skall också tänka på att inte ta med dig, ritningar, budget, modeller, kundregister eller andra uppgifter från din nuvarande arbetsgivare som tillhör dem och ses som företagshemligheter. Du kan i så fall dömas både till fängelse och stora skadestånd.

Vårt tips är att du och din kollegor arbetar kvar i verksamheten under uppsägningstiden och gör det på ett lojalt sätt. Detta innebär också att du inte utanför arbetstid arbetar med något som uppfattas som konkurrerande. Dagen då ni avslutar er anställning, kan ni börja arbeta med er verksamhet om ni inte omfattas av några konkurrensklausuler i era anställningsavtal eller i gällande kollektivavtal. Konkurrensklausuler innebär att din lojalitet gentemot din arbetsgivare fortsätter även en tid efter att du avslutat din anställning (sådant som brukas betecknas som karantän).

Vänligen Arbetsrättsjouren