Muntligt anställningsavtal gäller det?

Hej,
En arbetsgivare ringde mig och sa, du ska jobba ett år istället för någon annan. Då tackade jag ja! Och jobbade under hela sommaren. Men jag hade inte skrivit på någon avtals kontrakt. Tänkte att arbetsgivaren skulle skicka det till mig som de hade gjort med min storebror som jobbade där innan. När sommaren var klar då skickar arbetsgivaren ett avtalskontrakt där hon säger att jag har jobbar från juni i sommar tills augusti alltså bara 3 månader. Då blev jag bekymrad och kände mig lurad och visste inte vad jag skulle göra.
Vad kan man göra eller säga till arbetsgivaren i den här fallet!

Svar: Ett anställningsavtal är ett så kallat konsensualavtal. Detta betyder att så länge du och din arbetsgivare är överens så gäller avtalet. Om ni kommit överens om att du skall arbeta 1 år så gäller det (även om det är muntligt). Senast en månad efter det att du börjat arbeta skall din arbetstagare lämna skriftlig information om dina mest väsentligaste anställningsvillkor, där skall det bland annat framgå slutdag om du har en visstidsanställning som det verkar frågan om i det här fallet. Det går att läsa i lagen om anställningsskydd paragraf 6 c (LAS § 6c).

Det kan finnas möjligheter att kräva skadestånd då din arbetsgivare inte följt LAS. Om du är med i ett fackförbund så bör du ta kontakt med dem så får de driva ärendet vidare. Annars så ta ett möte med din arbetsgivare och meddela dem vad det är som gäller. Som tredje alternativ får du ta kontakt med en jurist/advokat.

Vänligen Arbetsrättsjouren