Säga upp en visstidsanställning

Hej,
Jag har ett sommarjobb och i anställnings pappret jag skrev på stod det slutdatum den 31 augusti dock så vill jag säga upp mig från detta jobb. Men kan jag det? Vad är det som gäller om jag vill säga upp mig?

SVAR: Som utgångspunkt pågår en visstidsanställning tills dess att avtalet går ut, vilket i ditt fall är den 31 augusti. Det kan det finnas möjlighet att säga upp din anställning, detta om ni har avtalat om det genom att exempelvis ange uppsägningstid i anställningsavtalet. Om din anställning även har en skrivelse som lyder ”dock längst till och med” så indikerar detta på att anställningen kan upphöra i förtid genom en uppsägning. Om det inte finns något i ditt anställningsavtal eller något som har föregått anställningen som gör att du kan säga upp din visstidsanställning så ska du som utgångspunkt arbeta tills avtalet löper ut. Men du kan alltid prata med din arbetsgivare för att se om ni kan hitta en lösning som innebär att du kan sluta tidigare, det gynnar varken dig eller arbetsgivaren om du stannar kvar på en arbetsplats som du inte vill vara kvar på.

Hälsningar Arbetsrättsjouren