Finns det regler om minimi-arbetstid för en arbetsdag?

Hej,
Jag är fast anställd, min fråga är vad är minimum för att jobba på en dag? Jag har ett pass på en och en halv timme på en dag, får chefen lägga in ett sådant pass på en dag?

Svar: I arbetstidslagen står det att en arbetstagare får arbeta som max 40 h per vecka samt att arbetsgivaren ska lämna besked om ändringar i schemat minst 2 veckor i förväg om inget speciellt dyker upp. I lag finns det däremot inga regler kring vad som är minimum att jobba på en dag. Sådana regler kan finnas i till exempel kollektivavtal eller branschpraxis. Mellan olika branscher kan det därför variera om det finns regler om minsta arbetstid per dag samt hur de reglerna i sånt fall ser ut. Vilka regler som gäller i ditt specifika fall kan jag därför inte svara på, kontakta facket om du är medlem eller fråga din arbetsgivare om det finns en policy på arbetsplatsen.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren