Arbetsgivarens rätt att kräva sjukintyg

Hej,
Jobbet krävde sjukintyg utan förvarning. Får man göra så? Det var ej skriftligt. Och vem betalar för läkarbesöket?

Svar: Då arbetsgivaren betalar ut sjuklön till dig när du är sjuk har arbetsgivaren också rätt att kräva ett sjukintyg från dag 1. Detta kan arbetsgivaren göra om personen har varit frånvarande från jobbet upprepade gånger under kortare perioder. Ett sjukintyg behöver dock inte innehålla vad läkarbesöket handlade om utan det räcker med att det visar på att du varit där. Läkarbesöket betalar arbetstagaren själv för. Däremot ska en begäran på sjukintyg ske skriftligt från arbetsgivarens sida enligt lag.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren