Måste tjänsten annonseras ut?

Hej,
Jag har ett vikariat för en person som först var tjänstledig men sen sa upp sig. Nu berättade min chef att hennes tillsvidare tjänst kommer att annonseras ut internt så att alla ska ha en chans att söka den. Han sa att det var för att man måste gå till väga så.

Min fråga är; stämmer det?

Svar: Inom en statlig myndighet eller kommunal verksamhet måste alla lediga tjänster annonseras ut. Enligt anställningsförordningen ska myndigheten på lämpligt sätt informera så de som är intresserade av tjänsten kan visa sitt intresse. Inom den privata sektorn finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att annonsera ut tjänsten. Däremot kan det inom verksamheten finnas policys eller andra regler som verksamheten ska arbeta efter. Exempelvis kan detta vara hur annonsering och tillsättningen av en ny tjänst ska hanteras. Hur situationen kan eller måste hanteras kan bero på både regleringar för de olika sektorerna eller speciella regler för verksamheten.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren