Min chef vill ändra min anställningsform

Hej!
Jag är fast anställd i och är gravid i vecka 14. Fick höra att min chef vill ändra min anställning från fast till timanställd och om jag förstår rätt så kan han säga upp mig när som helst då. Jobbet är fysiskt ansträngande. Är det lagligt att göra så?

SVAR:
Timanställning är inte en anställningsform utan en modell för att betala lön. Det din chef antagligen vill göra är att ge dig en tidsbegränsad anställning istället för en tillsvidare- som du har idag.
Som tillsvidareanställd har du minst 1 månads uppsägnignstid enligt lagen. Om du har en tidsbegränsad anställning kan den i teorin inte sägas upp alls, utan löper tiden ut, tex 171115-180131. Men även i en tidsbegränsad anställning lägger man ibland in uppsägningstid.
Skillnaden är att vid en tillsvidareanställning behöver arbetsgivaren ange saklig grund, oftast arbetsbrist, för att kunna säga upp dig. En tidsbegränsad anställning kan hen låta bli att förlänga när den löper ut.
Din chef kan inte ändra din anställningsform utan att du och/eller facket accepterar det.  Det låter som att det bästa för dig är att behålla din nuvarande anställningsform.
Hälsningar Camilla Ländin