Giltig uppsägning

Hej,
Jag har vart timanställd som personlig assistent i ungefär 1 års tid. Min arbetsplats sköts inte professionellt och därför har jag beslutat mig för att säga upp mig. Detta gjorde jag förra veckan via kundansvarig på bolaget jag jobbar för. Jag och min brukare hamnade i en jättekonflikt och därefter sa jag upp mig och nu påstår kundansvarig att jag inte är uppsagd och att det är jag som har gjort fel i detta. Jag har aldrig varit i en sådan här situation förr och vet därför inte hur jag ska göra. Som sagt var jag och min brukare i en konflikt när jag sa upp mig och därför är jag rädd att hon försöker ”sätta dit mig” då hon ha hotat med det förr. Jag valde att säga upp mig via kundansvarig för jag kände inte att jag kunde lita på min brukare längre och trodde att jag kunde lita på den kundansvarige och det visade sig att det kan jag inte. Vem kan jag vända mig till i detta läget?

Svar: Uppsägningen bör vara skriftlig. Även om en muntlig uppsägning gäller så kan det vara svårt att bevisa och det kan leda till oklarheter mellan dig och din arbetsgivare. När du vill säga upp din anställning behöver du bara skriva ”Härmed säger jag upp min anställning” och datera handlingen samt skriva under den. Överlämna den helst till din chef personligen samtidigt som du meddelar att du ska sluta.

Innan du säger upp dig bör du kontrollera vilken uppsägningstid du har enligt ditt anställningsavtal, kollektivavtal eller Lagen om anställningsskydd (LAS). Det står inget om vilken anställningsform du har eller vilken uppsägningstid som gäller enligt ditt anställningsavtal. Om du är medlem i ett fackförbund ska du i första hand vända dig till dem.

Med vänlig hälsning Arbetsrättsjouren