Avtala bort paragrafer i LAS

Hej

Jag hade en anställning med följande information i anställningsavtalet: Anställningsform: allmän visstidsanställning. Uppsägningstid, semester och arbetstidvillkor regleras enligt lag och gällande kollektivavtal. Inget konstigt, men nu har jag blivit erbjuden mer arbete på samma ställe fast nu med följande text under rubriken anmärkning:
Ovan nämnda anställningstid som projekt.sekreterare vid X ska inte räknas mig tillgodo i och med att jag härmed avsäjer mig rätten till företrädesrätt enligt LAS paragraf 25 och konventering enligt LAS paragraf 5. Vad innebär det att avsäja sig detta? Vad kan det ha för nackdelar eller fördelar?
Tacksam för lite klarhet

SVAR:

Hej,

LAS är en lag som är tvingande till arbetstagarens förmån, men som kan avtalas bort genom kollektivavtal eller med mer förmånliga villkor för arbetstagaren. Ett avtal som innebär att du ska avsäga dig konverteringsrätten enligt 5 § LAS och företrädesrätten enligt 25 § LAS är objektivt sätt oförmånligt för dig. 5 § LAS handlar om att arbetsgivaren inte ska få missbruka visstidsanställningar, du som arbetstagare ska inte få vara anställd under en för lång tid i visstidsanställningar utan då ska din visstidsanställning konverteras till en tillsvidareanställning. Med en tillsvidareanställning kommer en rad fördelar, där den viktigaste kan sägas vara att du inte får bli uppsagd utan att din arbetsgivare har saklig grund. När det gäller 25 § LAS så är det företrädesrätten, om du inte skulle få förlängd anställning tillföljd av arbetsbrist så har du efter en viss anställningstid företräde till när din arbetsgivare ska anställa igen.

Ett sådant avtal blir alltså till din nackdel och bör kunna ogiltigförklaras i de delar. Det kan vara så att din arbetsgivare inte vill att du ska omfattas av LAS, att du ska vara egen på något vis. Men det är inte vad som står på ditt anställningsavtal som är det väsentliga utan hur din anställning faktiskt ser ut. Om du har ett anställningsförhållande så är du arbetstagare och omfattas av LAS med de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs där.

Hälsningar Arbetsrättsjouren