Kan arbetsgivaren kräva att se sida 1 av läkarintyg?

Hej
Kan arbetsgivaren kräva sida 1 av ett läkarintyg från arbetstagare?
Kan arbetsgivaren kräva rehabmöte när FK o läkare inte ser någon nytta av detta för arbetstagaren? Kan arbetstagaren be om att få vara ifred från arbetsgivaren då terapi tar ork och kraft?

SVAR

Arbetsgivaren har inte rätt att kräva att se den del där din sjukdom anges , vilket är på sida 1. Det finns stöd i lagen för detta.

Arbetsgivaren har en skyldighet att vara involverad i din rehabiliteringsprocess och kan inte kräva att ha möte med dig, men det kan ändå ses som positivt att de vill vara involverade i processen. Som nämnt ovan så har inte arbetsgivaren rätt att veta vad din sjukdom är men samtidigt så måste de veta vart problemet ligger så att de kan åtgärda dina arbetsuppgifter.

9 § Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han eller hon har varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan har varit nedsatt på grund av sjukdomen samt om han eller hon då omfattades av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Försäkran behöver inte innehålla närmare uppgift om sjukdomen. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklönen innan arbetstagaren har lämnat försäkran. Lag (2011:1073).

Hälsningar,

Daniela Alm

4 thoughts on “Kan arbetsgivaren kräva att se sida 1 av läkarintyg?

 1. Manjula Nilsson says:

  ”Arbetsgivaren har inte rätt att kräva att se den del där din sjukdom anges , vilket är på sida 1. Det finns stöd i lagen för detta.”
  Jag har tidigare försökt att hitta lagstöd för detta. Vart kan jag hitta det? Har haft liknande frågeställningar. Mvh

 2. Daniela Alm says:

  Hej,

  I texten ovan har jag klistrat in § 9 Lag om sjuklön, där det står att sjukintyget inte behöver innehålla närmare uppgifter om sjukdomen som ska ges till arbetsgivaren. Detta är det stöd i lagen som anges. Att lagen skyddar den anställde från att behöva utelämna information om sin sjukdom, vilket då specificeras på sidan 1 av läkarintyget. På sida 2 konstateras bara att arbetstagaren är för sjuk för att arbeta men anger inte varför.
  Hoppas det svarar på din fråga!

  Hälsningar,

  Daniela Alm

 3. ursula nielsen says:

  Hej!
  Enligt information som jag fått från Försäkringskassan har man bara rätt att utesluta diagnosen från sidan 1, men att p.5 på läkarintyget om Aktivitetsbegränsning måste delges arbetsgivaren. Hur ska arbetsgivaren kunna bedöma rätten till sjuklön om man inte vet hur den påverkan arbetsförmågan och hur ska arbetsgivaren kunna ta sitt rehabiliteringsansvar när det inte framgår vilka begränsningar som finns. Arbetsgivaren ska under sjukskrivningen erbjuda alternativa arbetsuppgifter som tillfälligt kan erbjudas den anställde. Det blir ju omöjligt om inga uppgifter finns.
  Det blir lite motsägelsefullt vad arbetsgivaren har för ansvar och skyldigheter gentemot individens skyldigheter. Vad tänker du om det?

 4. Daniela Alm says:

  Hej,

  Som nämnt i texten ovan så får inte arbetsgivaren lov att veta vad det är för sjukdom man har, eftersom ens sjukjournal är sekretessbelagd. Men vi nämner också att arbetsgivaren bör få veta vart problemet ligger, så att de kan som du säger , vara med i rehabiliteringsprocessen och anpassa de nya arbetsuppgifterna.
  För att ta ett exempel, de behöver inte veta att man har t.ex. reumatism, men de kan få information om att man är rörelsehindrad och arbetsuppgifterna bör anpassas utefter det. Man får försöka mötas på mitten helt enkelt.
  Hoppas det svarar på din fråga!

  Hälsningar,

  Daniela Alm

Comments are closed.