Kan arbetsgivaren hålla inne intjänad lön och provision?

Hej!

Jag har haft en provanställning(Skulle vara 3 månader) som säljare nu i en månad som upphörde. Kan arbetsgivaren neka utbetald lön för det veckor/timmar jag jobbat?(grundlön+provision)

De pratade nämligen om detta…”hotade” om vi inte presterade bättre. Jag har gjort det som sagts men inte lyckas sälja, detta skulle då vara anledningen till att inte utbetala lönen.

SVAR

Din arbetsgivare kan inte neka dig den lön som du tjänat in och faktiskt varit där och arbetat för.
När det gäller din slutlön så finns det ingen bestämmelse som reglerar när du ska få den, utan det görs i ditt anställningskontrakt. Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din slutlön utgör det ett avtalsbrott.
Gällande provisionen så kan det vara så att arbetsgivaren kräver att man ska uppnå ett visst försäljningsmål för att få det, men grundlönen har du alltid rätt till.

Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden kommer sedan att skicka ett brev till din tidigare arbetsgivare som meddelar att du vill ha betalt, och denne kan då välja att betala dig eller bestrida skulden. Väljer din tidigare arbetsgivare att bestrida skulden underrättas du om detta och då får sedan ta ställning om du vill ta saken vidare till tingsrätt eller inte.

Du bör kontakta ditt fackförbund för mer information och hjälp med en eventuell lönefordran.

Hälsningar,

Daniela Alm