Uppsägningstid provanställning

Hej, jag har sagt upp mig själv under provanställning. Enligt mitt kontrakt har jag 1 månads uppsägningstid. Är arbetsgivaren skyldig att betala mig lön under uppsägningstiden.

SVAR

Nu vet jag inte om den månaden gäller om du skulle sagt upp dig när du sen blivit tillsvidareanställd eller om ni kommit överens om det under din provanställningstid. Egentligen så har man inte samma uppsägningstid när man är provanställd som om man hade varit tillsvidareanställd. Generellt så har man två veckors uppsägningstid när man är provanställd, och arbetsgivaren är då skyldig att betala dig lön för den tiden, förutsatt att du jobbar under den tiden.

Hälsningar,

Daniela Alm