Får jag min slutlön fastän jag är arbetsbefriad?

Hej,
Jag sa upp mig från mitt jobb pga. att mina arbetsuppgifter skulle upphöra enl. min chef. Detta fick jag reda på mindre än en månad innan de skulle försvinna. Jag har jobbat på företaget i fem år.
Jag bad då min chef om att bli arbetsbefriad från det datum mina arbetsuppgifter skulle upphöra just pga. att de skulle upphöra och det fanns inget för mig att göra på arbetsplatsen. Min chef svarade att det inte skulle vara några problem. Nu har min chef ändrat sig och säger att han menade att jag slutade det datum mina arbetsuppgifter upphörde och därför ska jag inte få utbetalt lön under min uppsägningstid. Det stämmer inte alls. Jag vill ha min lön under hela min uppsägningstid vilket är 1,5 månad.

SVAR

Om du ska få betalt eller inte under din arbetsbefriade uppsägningstid så ska ni komma överens om att du ska få betalt under den tiden och göra ett skriftligt avtal om detta. Om arbetsgivaren godkänner att den anställde inte arbetar under sin uppsägningstid har den anställde en laglig rätt att få ut lön under hela sin uppsägningstid.

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Lag (1984:1008).

Det finns däremot ingen rätt för en anställd att bli arbetsbefriad under sin uppsägningstid utan utgångspunkten är att man ska arbeta som vanligt.
Om arbetsgivaren försökt att hitta andra arbetsuppgifter som uppfyller dina kvalifikationer och du tackat nej så kan detta ses som arbetsvägran och du uppfyller då inte din del av anställningsavtalet om arbetsgivaren kan då ha rätt att inte betala ut din lön.

Hälsningar,

Daniela Alm