Vad händer med min extra semestervecka vid verksamhetsövergång?

Hej,
Företaget jag arbetar åt ska avbolagiseras och gå in under moderbolaget. Idag är det ett dotterbolag. Det innebär att mitt avtal som jag och fler med mig har om en extra semestervecka som jag/vi fick efter 5 år arbete kommer att tas bort. Arbetsgivaren säger att det avtalet finns inte på moderbolaget. Nu vill facket ha in våra synpunkter på att detta avtal skrotas. Har ni några tips på hur jag kan argumentera för att få behålla den här förmånen? Visst vi blir ersatta i pengar men ledigheten är mer värd för mig än pengar.

Hej,

I ditt fall kan det röra sig om en verksamhetsövergång enligt 6b § LAS. Reglernas primära funktion är att skydda de anställdas villkor vid övergång av verksamhet. Det framgår inte av din fråga om villkoret rörande den extra semesterveckan regleras i kollektivavtal eller i ditt enskilda anställningsavtal.

Rörande utgångspunkten att det regleras i ett kollektivavtal utgår jag ifrån att både överlåtaren (dotterbolaget där du är anställd) och förvärvaren (moderbolaget) är bundna av kollektivavtal. Om detta är fallet är moderbolaget skyldigt att tillämpa dina kollektivavtalade villkor under högst ett år efter övergången, dvs. du har rätt till detta villkor under ett år efter övergången. Om moderbolagets kollektivavtal har villkor som är tillämpningsbara på de som har följt med kommer anställningsvillkoren i det kollektivavtalet att gälla efter ettårsperioden även för de arbetstagare som har följt med.

Om ditt villkor regleras i ditt enskilda anställningsavtal är utgångspunkten att anställningsavtalen övergår på moderbolaget. Detta innebär att de villkor som regleras i ditt anställningsavtal fortfarande gäller gentemot den nya arbetsgivaren. Om din nya arbetsgivare vill ändra dina anställningsvillkor kan hen göra det på två olika sätt. Antingen kommer ni överens tillsammans om vad som ska ändras i dina anställningsvillkor eller så säger arbetsgivaren upp dig och anställer dig på nytt med ändrade villkor. Dock måste hen bl.a. beakta kravet på saklig grund och uppsägningstid.

Bedömningen huruvida det rör sig om en verksamhetsövergång eller inte är komplex och utvecklad främst i EU-rättslig praxis vilket gör det svårt att fastslå om det är en sådan på rak arm. Utifrån omständigheterna i din fråga tycker jag dock att det eventuellt bör föras en diskussion huruvida det föreligger en övergång av verksamhet eller inte.

Vänliga hälsningar

Alexander