Jag tog ut semester när jag var tjänstledig. Blir jag återbetalningsskyldig då?

Hej,

Jag tog tjänstledigt nu under höstterminen för att kompetensutveckla mig genom studier. Meddelade min chef i april.
Nu får jag en löneskuld som ska betalas innan årsskiftet för att jag tagit ut mer semester än berättigad i somras. Hade alltså inte 5v p.g.a tjänstledigheten. Men detta var ingen som sa till mig i somras, då hade jag ju bara tagit ut det jag var berättigad till! Kan jag bestrida detta på något sätt?

SVAR

När man är tjänstledig så har man inte rätt till semester eftersom semesterdagar är något man jobbar in under året. Eftersom du inte jobbat så kan du inte heller jobba in semesterdagar.

Var du tjänstledig under sommaren så hade du inte rätt att ta ut semester då. Om den inte hade påbörjats ännu så kan du ta ut din semester eftersom du fortfarande arbetade.

Man kan också tycka att lönekontoret borde ha upplyst dig om detta i och med att du tog så många dagars semester.

Arbetsgivaren kan kräva dig på pengarna, men ni kan också försöka nå en överenskommelse där du kan få avdrag på din lön när du sedan börjar jobba igen. Alternativt kan du ge upp några semesterdagar då också. Det vanligaste är att man får ”jobba av” det sen när man påbörjar sin anställning igen, alltså tjänar ihop för dessa semesterdagarna.

Utdrag ur Kvittningslagen:

2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.

Hälsningar,

Daniela Alm

2 thoughts on “Jag tog ut semester när jag var tjänstledig. Blir jag återbetalningsskyldig då?

 1. Leif Wahlström says:

  Inte så förtjust i svaret.
  För det första var hon inte tjänstledig, utan studieledig enl. lagen om studieledighet.
  Spelar ingen roll i detta fall, men semester måste beviljas av arbetsgivaren, som självfallet har tillgång till den anställdes semestersaldo och borde ha hanterat detta på ett proffsigare sätt.
  Arbetsgivaren har en skyldighet att kunna detta så att det inte skapar problem för den anställde.
  Får hon inte lön för frånvaron, vilket hon naturligtvis inte fått, så kan inte den frånvaron heller registreras som semesterlönegrundande frånvaro.
  Semesterfrånvaro är dock semesterlönegrundande frånvaro, men den tas då ut under nästa semesterperiod.

 2. Daniela Alm says:

  Tack för din kommentar Leif!
  Det stämmer att det är studieledighet det rör sig om, och vi är inne på samma bana som dig där. Arbetsgivaren, eller som vi nämnde, lönekontoret borde uppmärksammat detta.
  Dock har vi inte fått information om det rör sig om sammanfallande eller åtskilda intjänande år och semesterår vilket gör att vi inte kunnat ge ett rakt svar i denna fråga.

Comments are closed.