Får jag behålla lönen om jag avbryter mitt vikariat?

Hej,
Jag har ett vikariat med högre lön än min ordinarie tjänst som jag är tjänstledig ifrån. Vikariatet är tom 31/3 2017 men jag kommer att gå tillbaka till min ordinarie tjänst innan angivet datum ovan.

Har jag då rätt att bibehålla min högre lön som jag har på vikariatet, eftersom jag har ett avtal som ger mig högre lön fram till mars?

SVAR
Om du går tillbaka till din ordinarie tjänst så bryter du avtalet om vikariat, och det blir därmed inte längre gällande. Du har då inte heller rätt till någon annan lön än den du har på din ordinarie tjänst.
Vanligen kan man inte säga upp ett vikariat i förtid,, utan det löper tiden ut, och du är också skyldig att fullfölja det. Om du inte gör det kan arbetsgivaren ev kräva dig på ersättning för den tid du inte jobbat. I vissa avtal finns det dock klausuler som gör det möjligt att säga upp även ett vikariat i förtid.
Hälsningar Camilla Ländin