Hur ska jag arbeta med sjukersättning?

Hej
Jag har 25% sjukersättning , får min arbetsgivare då göra schema så jag skall jobba 8 timmar en dag?

Svar:
Hej,
vad jag förstår av ditt mail är det inte möjligt för dig att arbeta en åtta timmars dag. Att din sjukersättning på 25 % ska fördelas så att du får möjlighet till kortare dagar. Detta är en överenskommelse som måste ske mellan dig, Försäkringskassan och arbetsgivaren. Vad säger ditt utlåtande från Försäkringskassan om din nedsättning av arbetsförmåga och vilka medicinska underlag finns som styr hur din arbetstid ska förläggas.

Du är välkommen att återkomma om vi missuppfattat din fråga i någon del.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren