Har min arbetsgivare rätt att omplacera mig?

Hej
Jag har fått en varning av personliga skäl i mitt arbete, och har sedan varit sjukskriven (utmattningssyndrom). Ska nu rehabiliteras. Min ordinarie tjänst är en där ingår en viss del utbildning. Nu vill min arbetsgivare att jag på obestämd tid ska genomgå rehabilitering utanför min ordinarie tjänst (dvs utan utbildningsdelen), trots att det inte borde finnas några hinder att genomgå rehabilitering inom min ordinarie tjänst. (Förhandlingen kring varningen, och varningen i sig innebar inte att jag skulle omplaceras). Jag tycker snarast den förändrade tjänstgöringen försvårar rehabiliteringen. Får arbetsgivaren ändra min tjänst på det sättet utan egentligt skäl? Har jag inte rätt till rehabilitering inom ordinarie tjänst, om det är möjligt?

Svar:

Hej,
det är Försäkringskassan och din handläggare där som har det övergripande ansvaret för att tillsammans med dig och din arbetsgivare planera för din rehabilitering. Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta rehabiliteringsåtgärder för att du ska kunna återgå i arbete. Det finns inte saklig grund för att säga upp dig förrän åtgärder har prövats. Arbetsgivaren ska i första hand prova att anpassa dina arbetsuppgifter för att du ska kunna återgå till din nuvarande tjänst. Men om detta inte är möjligt kan även omplacering vara ett alternativ antingen inom den egna verksamheten eller hos annan arbetsgivare. Men det är i diskussion och samverkan med din arbetsgivare och Försäkringskassan detta ska ske. Är du fackligt ansluten kan du även ta hjälpa av dem.

Vi kan gå in som ombud för dig men detta är en tjänst vi tar betalt för.

Du är välkommen att återkomma om det uppkommer fler frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren