Retroaktiv lön – preskription?

Hej, Jag undrar lite över en situation jag hamnat i. Jag har legat i fel lönegrupp de senaste fyra åren och därmed fått för lite betalt. Min arbetsgivare är överens och har gett mig retroaktiv ersättning för de tolv senaste månaderna. Längre tillbaka än så behöver de inte ersätta mig för säger de. Jag är medlem i facket men de hade aldrig varit med om att någon haft fel lön så länge och visste inte om det var rätt eller fel angående de tolv månaderna som arbetsgivaren hävdar. Jag har läst i genom kollektivavtalet men hittar inget som direkt behandlar det här. Är det något som regleras i arbetsrätten? Så i grund och botten har jag fått för lite lön i fyra år, det är både jag och arbetsgivaren överens om, vi är oense om hur mycket retroaktiv ersättning jag har rätt till, vad gäller egentligen?

Hej!

I arbetsrätten gäller generellt en preskriptionstid på 10 år för lönefordringar enligt 2 § preskriptionslagen, detta med undantag för semesterlön och semesterersättning som omfattas av 2 års preskription enligt 33 § semesterlagen. För löneanspråk som grundar sig på kollektivavtal (eller bestämmelser i MBL, lagen om medbestämmande i arbetslivet) gäller särskilda regler (se 64-66 §§ MBL), och för löneanspråk som grundar sig på lagen om anställningsskydd finns särskilda regler (se 40-42 §§ LAS).

Så då är frågan om lönen är kollektivavtalsgrundad, och därmed är kopplat till reglerna i MBL. Då gäller att du ska påkalla förhandling senast fyra månader efter att det kommit till din kännedom och senast inom två år ifrån det att omständigheten har inträffat, vilket betyder att arbetsgivarens ansvar bara går två år bakåt i tiden vad gäller den kollektivavtalsgrundande delen.

Står inget annat i kollektivavtal eller personligt anställningsavtal (vilket det inte verkar göra) så är det tio års preskription som är huvudregeln. Du har i vart fall rätt till två års retroaktiv lön om lönevillkor nämns i kollektivavtalet.

Var uppmärksam på att du måste sköta detta snabbt, som sagt har du 4 månader på dig från det att förhållandet kom till din kännedom tills dess att du måste påkalla förhandling.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren