Jag går på tidsbestämt vikariat med chans till förlängning, nu är jag gravid. Får arbetsgivaren ge mig sparken?

Fråga: Går nu på ett mamma-vik som löper ut i februari alternativt mars nästa år. Med chans till förlängning. Plussade för bara några dagar sedan och är beräknad att få barn i april -16. Efter mitt vikariat går jag få över på provanställning då? Får dom sparka mig pga graviditeten?

Svar: De får inte sparka dig på grund av graviditeten, det är ett brott mot flera lagar. Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen föreskriver att arbetsgivare inte får diskriminera föräldrar som ska gå på föräldraledighet.

Men du har ett tillfälligt vikariat, vilket jag förmodar inte har varat längre än två år (ofta är föräldraledigheten ca 1,5 år och delas ibland mellan föräldrarna), och du är då antagligen inte inlasad, d.v.s. har rätt till tillsvidareanställning om du inte har arbetat under allmän visstidsanställning i mer än 2 av 5 år. Du är alltså tidsbegränsat anställd på vikariatet. Detta ger att arbetsgivaren inte har någon skyldighet överhuvudtaget att erbjuda dig en ny tjänst efter utgångsdatumet på ditt nuvarande vikariat oavsett grund. När kontraktet tar slut, tar era förpliktelser mot varandra slut, såvida inte denna ”chans till förlängning” bestäms innan detta datum.

Så: arbetsgivaren har inte en skyldighet att erbjuda dig mer arbete än ni skrivit kontrakt på (d.v.s. fram till februari eller mars nästa år). Arbetsgivaren ”sparkar” heller inte dig eller säger upp dig, eftersom kontraktet helt enkelt löper ut. Det är möjligt att arbetsgivaren ser värdet i att behålla dig och väljer att anställa dig igen, men då är det på ett nytt kontrakt.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren