Hur många timmar ska en lastbilschaufför arbeta per vecka?

Hej jag jobbar som lastbilschaufför.
Skulle vilja veta hur många timmar man får jobba och vilka intervaller
Är det som jag tror det är att man bara får jobba 90h på 2 veckor? Inte körtid utan arbetstid

Hej!

Det beror på vad som står i ditt kollektivavtal. Jag vet inte under vilket du ligger, men fråga din arbetsgivare så ska du kunna få svar. Facket kan också svara.

Huvudregeln i svenska arbetstidslagstiftning är att en arbetsvecka består av 40 timmar. Övrigstigande tid är övertid och jourtid. Arbetstidslagens 10 § b stadgar dock att: ”Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid.” Det vill säga att du kan jobba 45 timmar i veckan, men som mest får du jobba 48 timmar per vecka, dock utslaget på en längre period, så skulle det exempelvis bli så att du kör 60 timmar en vecka (det kan ju hända en del på vägarna), så har arbetsgivaren att förhålla sig till detta när denne planerar dina övriga körningar under den perioden. Övertid får tas ut med högst 200 timmar per år, utöver detta kan extra övertid tas ut i specifika situationer och denna får ej överstiga 150 timmar per år. Detta ger att du med övertid och extra övertid kan komma upp i 160+ 48= 208 timmar på en fyraveckorsperiod som allra mest. Extra övertid gäller såklart under särskilda omständigheter och får bara användas i yttersta nödfall.

Det kan dock vara så att kollektivavtalet för din bransch har skrivelser om något annat då transportbranschen har lite av en särprägel i att lastbilschaufförer kör långa sträckor, ibland farlig/ tung/bred last som kräver extra försiktighet och uppmärksamhet samt att det kan vara intensivt, så kolla kollektivavtalet i första hand. Intervallerna kan jag inte ge dig något svar på, då jag inte är specialist på just transportbranschen. Riktlinjer för det finns säkerligen i kollektivavtalet eller så kan du kontakta ditt fackförbund. Ovan beskrivet är det som gäller allmänt enligt arbetstidslagen.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren