Har man rätt till fler semesterdagar när man är över 60 år?

Hej! Vi är utan kollektivavtal. Men någon sa att efter 60år, så har man 30 dagars semester. Stämmer det?

Hej!

Vissa kollektivavtal medger fler semesterdagar ju äldre arbetstagaren är. Hur många beror på vilket kollektivavtal man är bunden till. Det kan också finnas klausuler om extra semesterdagar i ditt enskilda arbetskontrakt.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren