Jag har inget anställningskontrakt, jag vill sluta omedelbart. Har jag rätt att gå på dagen?

Hej,
Jag har precis sagt upp mig från mitt jobb där jag jobbat i ungefär 4 månader (små företag). Jag vill sluta omedelbart pga personliga själ samt att arbetsgivaren inte betett sig så bra.
Vi har ej skrivit kontrakt samt att jag inte har fått någon information om uppsägningstid, lön eller vad jag är anställd som.
Min fråga är ifall jag bryter mot LAS (genom att sluta direkt och inte arbeta under uppsägningstiden), och ifall de kan stämma mig, då de också har brutit mot lagen genom att inte ge mig (eller mina kollegor) någon information alls (muntlig eller skriftlig)?

Hej!

Även muntliga anställningsavtal är giltiga, och har ni inte i detta specificerat vilken typ av anställningsform det rör sig om så är det fråga om en tillsvidareanställning enligt LAS. Uppsägningstiden är enligt LAS minst en månad, och eftersom du bara arbetat på företaget i fyra månader så är det denna uppsägningstid som gäller. Går du på dagen och inte kommer tillbaka kan du bli skadeståndsskyldig mot företaget.

Du har visserligen rätt att få skriftlig information om anställningsform och anställningens omfattning samt lön och andra förmåner senast en månad efter anställningens början, men två fel ger ju inte ett rätt, utan du ska fortsätta att arbeta en månad efter att du sagt upp dig (under uppsägningstiden). Detta för att inte råka i ytterligare tråkigheter med arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren