Arbetsgivaren vill ej utbetala sjuklön

 

Försäkringskassan har beslutat att jag inte får sjukpenning för perioden 15 januari till 28 januari 2015, eftersom Försäkringskassan har beslutat att min arbetgivare ska betala sjuklön till mig för perioden.
Min arbetsgivare vägrar att betala ut någon sjuklön till mig.

Hur ska jag göra för att få min arbetsgivare att betala ut min sjuklön till mig?

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Facket vill inte hjälpa mig.

svar:

”Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta pga sjukdom”. Det är både Försäkringskassans egna ord och står skrivet i lagen om sjuklön. En arbetsgivare är dock ej skyldig att betala ut sjuklön på åttonde dagen om inte arbetstagaren kan uppvisa läkarintyg. Den period du beskriver är en 14 dagars period, kräver arbetsgivaren ett läkarintyg av dig eller vad är anledningen till vägran?

Försäkringskassan beskriver vidare att grunden för rätt till sjuklön är att den anställdas arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att denne är förhindrad att utföra sitt vanliga arbete. Det står också att om en tvist uppstår mellan en arbetsgivare och arbetstagare om den anställdas rätt till sjuklön, kan arbetstagaren ansöka om ersättning, sjuklönegaranti, hos Försäkringskassan. Sjuklönegarantin kan enbart betalas ut om den anställdas arbetsförmåga eller anställning ifrågasätts.

Försäkringskassan kan besluta om att betala ut en ersättning som motsvarar sjukpenningen till den anställda. Därefter kräver Försäkringskassan tillbaka samma belopp från arbetsgivaren.

Om inte Försäkringskassan kan hjälpa dig kan du kräva att facket är ombud för dig i frågan (om du är medlem) eller så får du anlita en extern part, exempelvis oss på Arbetsrättsjouren som eventuellt kan driva frågan vidare.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren