Behålla semesterförmåner vid övergång till ny arbetsgivare?

Arbetar i dag som kontorist på ett bilföretag som jag arbetat på i snart 40 år
Har blivit erbjuden att flytta upp till ekonomiavd. och ta hand om ekonomin för ett av företagen i concernen. Jag har idag 33 semeserdagar och snart är det dax för 2 nya. Nu säger den nya VD att de däruppe inte har fler än 25 dagar så jag skall förlora min extra dagar plus 500:- som jag har iform av bonus för jag sköter Kassan. Den 500:- kan jag acceptera men rätten till mina semester förmåner vill jag inte förlora. Kan vara så att de anser sig klarar detta igenom att flytta min anställning till det andra bolaget som ingår i concernen.

Hej,

I enlighet med semesterlagen så har du som arbetstagare rätt att behålla din semesterrätt vid övergång till en ny arbetsgivare inom koncernen, även om det är en ny anställning med nya villkor. Du behåller även dina eventuellt sparade semesterdagar och ska kunna ta ut dessa efter önskemål. En sak jag reagerar på är att villkoren försämras på koncernnivå, något som jag råder dig att undersöka.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

One thought on “Behålla semesterförmåner vid övergång till ny arbetsgivare?

  1. David says:

    En arbetsgivaren kan ju alltid erbjuda(!) en ny tjänst med nya villkor. Utifrån det du skriver handlar det ju inte om någon tvingande omplacering utan ett frivilligt val för dig att ta ställning till.

    Om du fått ett erbjudande som du inte tycker är tillräckligt bra är väl det rimliga att tacka nej och motivera det på ett konstruktivt sätt.

Comments are closed.