Uppsägningstid vid muntligt anställningsavtal?

Hej! Jag har muntligt avtal med min nuvarande arbetsplats och chef om att min nuvarande tjänst övergår i fast tjänst om tre månader. Det kändes som en bra idé när vi ingick avtalet, men känner nu att jag inte trivs och har börjat se mig om efter andra jobb. Min fråga är vilken uppsägningstid som gäller om vi inte formulerat eller uttalat detta i vårt muntliga avtal? Kan jag i så fall säga upp mig på dagen anställningen omvandlas?

Svar: Det muntliga avtal som du och din arbetsgivare har ingått gäller, det kan dock bli svårt att bevisa vad det är ni egentligen har kommit överens om då ni inte har ett skriftligt avtal. Du bör kontrollera vad som gäller enligt det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Är ni inte kollektivavtalsbundna så gäller reglerna i LAS.

Det är svårt att utläsa av ditt mail vilken typ av anställning du har just nu. Har du en visstidsanställning löper den tiden ut utan uppsägningstid om ni inte har avtalat om detta. Är det en provanställning kan du avsluta anställningen omgående om inget annat finns reglerat i anställningsavtal eller kollektivavtal.  Den kortaste uppsägningstiden vid en tillsvidareanställning, som alltid gäller då en arbetstagare säger upp sig är 1 månad.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson

Arbetsrättsjouren