Uppsägning och omplacering

Arbetar kväll och natt som joursjuksköterska i kommunen, har aktiv tjänst 16-01.30, beredskap i hemmet 01.30 -08. Nu ska man starta nytt boende och vill ha sjuksköterska i aktiv tjänst hela natten. Man tänker då lägga ut natten på ett bemanningsföretag, så våra tjänster ska försvinna. det man tänker erbjuda mig och kollegorna är dagtjänster, vet ännu ej sysselsättningsgrad o dyl. Om jag tackar nej till dagtjänst kan man då säga upp mig?

svar:

Arbetsgivaren är skyldig att omplacera en arbetstagare vid varsel/ uppsägning om möjligt. Detta innebär dock inte i vilken mån som helst. Enligt lagen.nu står: Omplaceringsskyldigheten, som uttrycks i §7 LAS 2 stycket, innefattar att arbetsgivaren ska försöka bereda annat arbete hos sig, men även andra typer av åtgärder, t.ex. att anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid. Däremot sträcker sig inte skyldigheten utanför arbetsgivarens egna verksamhet eller till att inrätta en ny befattning.

När man bedömer omplaceringsskyldighetens omfång tittar man på företagets storlek – ju större företag desto längre sträcker sig arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

Vid tolkning av lagen kan det hända att du blir uppsagd om du ej går med på det förslag till omplacering som arbetsgivaren erbjuder. Dock i många fall förhandlar facket med arbetsgivaren (troligt i detta fall då det rör sig om en kommunal verksamhet) om andra alternativ för att undvika uppsägning. Är det en kommunal verksamhet borde det finnas annat nattjobb som joursköterska? Det kan eventuellt finnas arbete för dig hos bemanningsföretaget, att du/ ni får jobba kvar som nattpersonal fast ni konsulteras ut under bemanningsföretaget? Det finns några alternativ, prata med din arbetsgivare eller facket om möjligheter vid omplacering.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren