Inbeordning och övertid

Jag är fastanställt vårdare och jobbar med autistiska vuxna på ett boende. Min anställning ligger på 70% vilket är för lite. Därför tackade jag till att jobba en dag i veckan på ett annat boende (20% anställning). Dessa två boenden har ingenting med varandra att göra och därmed har jag två olika chefer.
Om chefen på jobb 1 säger att vi ska ha extramöte på just den dagen då jag jobbar på jobb 2, har jag då rätt att säga ifrån?
Hur ser det ut med att bli inbeordrad? Kan jag bli inbeordrad fastän jag jobbat den dagen på mitt andra jobb?
Vad är en rimlig anledning för att säga ifrån sig en inbeording?

Jag behöver jobba men kan har inte råd med att bara jobba 70%.

Tack för hjälpen!

Svar:

Hej,

Eftersom arbetsgivare 1 ej kan erbjuda dig fler timmar eller en heltidstjänst på 100% kan arbetsgivaren inte beordra dig att jobba övertid då du har ett annat arbete. Vet arbetsgivare 1 om att du har en 20% anställning hos arbetsgivare 2? Detta kommer hjälpa dig att få arbetsgivare 1 att förstå varför du ej kan inbeordras. För att neka inbeordning ska du som arbetstagare ha synnerliga skäl och det verkar du ha i detta fall då du behöver arbeta mer än 70% och hen inte kan erbjuda dig detta. Inte heller behöver du infinna dig på arbetsplatsen för möte på din lediga dag/ den dag du inte arbetar för arbetsgivare 1. För att inbeordra någon att jobba övertid ska det från arbetsgivarens sida också finnas nödvändiga skäl. Det är oftast inte ett extramöte.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren