Beviljad semester

Jag arbetar heltid på ett företag sedan snart 20 år. Jag ställer upp väldigt mycket när kollegor är sjuka och jobbar extra. MIN FRÅGA: Jag har EJ fått min semester beviljad. Min 4.e sista vecka är ej godkänd ännu. Jag ska ut och resa. Finns det någon LAG att få stöd av eller är det fritt av Arbetsgivaren att dra ut på att ge mig godkänt att vara ledig ? Känns oerhört trist och man vill ej skapa osämja på min arbetsplats men min familj blir drabbade.

svar:

Enligt semesterlagen så ska arbetsgivaren informera om beviljad semester senast två månader innan den sammanhängande huvudsemestern ( fyra veckor) är tänkt (se semesterlagen). När semestern sedan är utlagd och beviljad går den ej att ändra.

I §10 3 st.  står  att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren om förläggning av semesterledighet, om förhandling med arbetstagarens organisation inte har ägt rum. I §11 står att om överenskommelse ej träffats kring förläggning är det arbetsgivaren som beslutar.

Tala med din arbetsgivare igen och fråga varför den fjärde veckan dröjer och att du skulle vilja ha ett svar snart eftersom du tänker boka en resa. Det kanske finns en grundad anledning till att hen ej har beviljat den än.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren