Vad händer om en röd dag infaller på en vardag?

Jobbar 40 tim / vecka i en hantverksbutik. Enligt min chef måste jag arbeta 40 timmar sammanlagt de övriga dagarna om en röd dag infaller på en vardag. Vi har inte kollektivavtal. Är detta rätt? Vi har helgdagslön.

Svar:

Hej!

Jag skulle råda dig att se över ditt anställningsavtal då bestämmelser gällande denna fråga ofta regleras i antingen anställningsavtal eller kollektivavtal. Då du fått besked om att du är ledig på en röd dag om den infaller på en vardag så borde det finnas fler regler om kring detta ämne i t.ex. ditt anställningsavtal. Om du vill ha mer ingående information kring just ditt anställningsavtal är det en tjänst vi tar betalt för här på Arbetsrättsjouren. Hör av dig om du vill använda dig av denna tjänst.

Jag skulle också råda dig att se över rättspraxis för just din bransch.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren