Turordningslista – vad gäller för mig som lärare?

”Hej!
Jag är visstidsanställda o har varit på min arbetsplats i över ett år.
Jag fick nyligen höra av rektorn att jag troligtvis inte får vara kvar.
Han sa också att de som har mest lämpade ämneskombinationer är de som får vara kvar, även om de har varit kortare tid på skolan. Är det verkligen så att ämneskombination har förtur framför den tid man varit på skolan?”

Hej,

Det stämmer att den turordningslista som återfinns i 22 § LAS har grundprincipen att de arbetstagare som har en längre anställningstid har företräde de arbetstagare som har en kortare anställningstid, under förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer och i din situation innebär detta vilka lärare som är behöriga i vilka ämnen.

Hör gärna av dig igen om det är något mer du behöver hjälp med.

Vänligen,
Sandra Amrén