Rätt till semester under min uppsägningstid? Semesterledighet hos min nya arbetsgivare?

Jag har sagt upp mig från nuvarande arbetsplats och jag har 3 månaders uppsägningstid. Jag slutar på arbetsplatsen den 30 juli och börjar på min nya arbetsplats den 1 juli.

Min sommarsemester är redan inplanerad i juli – då jobbar jag inte längre hos nuvarande arbetsgivare. Jag vill ta ut min sommarsemester innan jag slutar (i maj eller juni)men chefen nekar – de vill ge mig semesterersättnig.
Har jag rätt att begära tidigare semester eller har arbetsgivare rätt att neka? Sommarsemestrar är ju planerade och beviljade i slutet av mars.

Enl semesterlagen:
6 § En arbetstagare som byter anställning har rätt till
semesterledighet i den nya anställningen endast i den
utsträckning arbetstagaren inte redan har haft sådan ledighet
i den tidigare anställningen.

Om jag får semesterersättning från min nuvarande arbetsgivare har jag då inte rätt alls till sommarsemester?

Tack på förhand
Anna

Svar:

Hej!

Sommarsemestern som är beviljad av din gamla arbetsgivare gäller därmed inte då du inte kommer att jobba kvar  under juli månad. Du har dock möjlighet att ta ut semester under din uppsägningstid men det finns inga garantier att arbetsgivaren beviljar dina önskemål. Om din semesteransökning inte godkänns har du rätt att få ut dina semesterdagar i pengar senast 1 månad efter det att ni anställning upphört. Det kan också finnas reglering i kollektivavtal om vilka månader som du som arbetstagare har rätt att ta semester samt vilken rätt du har att faktiskt ta semester under uppsägningstiden. Enligt den 28:e paragrafen i Semesterlagen har en arbetstagare som slutar sin anställning innan intjänad semesterlön tagits ut få kompensation genom semesterersättning.

Du nämner också osäkerhet kring hur 6§ i semesterlagen ska tolkas. Om du tar ut full semester under din uppsägningstid har du inte rätt till en sådan semester hos din nya arbetsgivare under samma semesterår. Tar du däremot ut lite semesterdagar under uppsägningstiden har du rätt att få ledigt återstående dagar hos din nya arbetsgivare, dock obetald ledighet. Som nämns i första stycket ovan ska din gamla arbetsgivare betala semesterersättning för de semesterdagar du inte tar ut innan din anställning upphör.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren