Kan jag anställa min son?

”Kan min son sommarjobba på samma företag som mig och jag betalar hans lön, hur gäller försäkringar?”

Hej,

Ja, det kan han. Det framkommer ej i din fråga om det är du som är arbetsgivare och viktigt att känna till är att arbetsgivaren är skyldig att teckna försäkring för alla anställda. För vidare funderingar om personalförsäkring så hänvisar jag dig vidare till aktuellt försäkringsbolag.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren