Karensdag

Hej

Om en arbetstagare är inlagd på sjukhus och vi får ett intyg på det, visst är det väl 1 karensdag som skall dras som vanligt?

svar:

Hej,

Enligt Socialförsäkringsbalken i 27 kap står om Karensdagar och  i 27§ står:

1. att sjukpenning som svarar mot inkomst av anställning inte
lämnas för den första dagen i en sjukperiod (karensdag), och
2. att sjukpenning som svarar mot inkomst av annat
förvärvsarbete inte lämnas under de första sju dagarna i en
sjukperiod (karensdagar).

Den första dagen någon är sjuk finns alltid en karensdag. Det vill säga att man inte får sjukpenning den dagen. De undantag som gäller är: egen företagare som har karensdag på 7 dagar, personer som återinsjuknat efter att ha varit sjuk och sedan arbetat på nytt inom 5 dagar (samma sjukperiod), allmänt högriskskydd som innebär att man inte har mer än 10 karensdagar under en tolvmånadersperiod. Det finns inget i lagen som reglerar vilken typ av sjukdom detta gäller. detta gäller även om man ligger på sjukhus. Hör dig för hos Försäkringskassan för vidare info.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren