Har arbetsgivaren rätt att kräva läkarintyg vid VAB?

Hej!

Har min arbetsgivare rätt att kräva att få se läkarintyg för mitt barn när jag har vabbat mer än 7 dagar?

Svar:

Hej!

Från och med den åttonde dagen av barnets sjukfrånvaro har du en skyldighet att visa upp ett intyg från läkare eller sjuksköterska för Försäkringskassan. Denna tid börjar löpa från första dagen någon av föräldrarna tar ut tillfällig föräldrapenning. Även helgdagar räknas in i dessa dagar. Denna rättighet är dock riktad mot Försäkringskassan och inte till arbetsgivaren. Då arbetsgivaren inte har någon skyldighet att ersätta dig för din frånvaro, har denne inte heller rätt att begära intyg av er. Rätten för arbetsgivaren att begära läkarintyg enligt sjuklönelagen gäller bara när du själv är sjuk, inte när ditt barn är sjukt.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren