Diskriminering och mobbning på arbetsplatsen

Jag skulle vilja fråga om vad ska jag vända mig för att begära oberoende utredning av mobbning och diskriminering på arbetsplats.
Tack för svar på förhand.

svar:

Diskriminering regleras i diskrimineringslagen, DL. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att förebygga och åtgärda sådant som kan räknas som diskriminering och mobbning på arbetsplatsen. I första hand bör du prata med din arbetsgivare eller en representant för arbetsgivaren, exempelvis en personalchef eller annan chefsställning om vad som hänt. Om inte åtgärder vidtas kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen och gå vidare där genom att anmäla händelsen. Gå gärna in och besök hemsidan.

http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Arbetslivet/

Med vänliga hälsningar

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren