Arbetsgivare nekar att ge ut lönebesked

Hej, jag har begärt lönespecifikationer för mars och framåt. Arbetsgivaren nekar min begäran. Min arbetsgivare har inte avdragen skatt. Fortfarande arbetsgivaren nekar min begäran. Vilka rättigheter har den anställde, om en arbetsgivare förnekar skicka lönespecifikationer? Jag är fortfarande i kontrakt med min arbetsgivare.

Svar:

Hej!

Du ska meddela Skatteverket om du blir nekad lönespecifikation av din arbetsgivare då du har rätt till ett sådant besked. Lönespecifikationer är av vikt då det fungerar som ett bevis på att arbetsgivaren exempelvis dragit skatt från din lön samt att uppgifterna stämmer på arbetstagarens lönebesked.  Avsaknad av lönespecifikation innebär exempelvis att arbetstagaren själv får betala in skatt om arbetsgivaren inte betalat denna.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren