Uppsägningstid vid timanställning

Hej!

Om jag jobbar som timavlönad och det inte finns något anställningsavtal, har jag då verkligen en månads uppsägningstid? När kan jag börja stämpla?

Svar:

Hej

Du kan söka efter ditt svar på din fråga via följande länk. Vänligen se Anställningsvillkor från 18 februari på länken: http://arbetsrattsjouren.nu/tag/timanstalld

Om det är så att det endast finns ett muntligt avtal mellan dig och din arbetsgivare innebär det att du enligt lagen om anställningsskydd är tillsvidareanställd och då har du uppsägningstid.

Om detta inte gav tillräckligt svar på din fråga och du önskar mer ingående svar i frågan så återkom gärna via AJ express.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren