Uppsägning och lön vid provanställning

Jag har blivit uppsagd från en provanställning i förtid pga misskötsamhet. Detta skedde med omedelbar verkan, alltså fick jag lämna in nycklar etc samma dag som mötet ägde rum och sedan själv lämna arbetsplatsen för alltid. Jag hade full månadslön under provanställningen som var på heltid. Det var under fjärde veckan som provanställningen upphörde. Det fanns kollektivavtal.

Min fråga är: vilka var mina rättigheter när det gäller uppsägningstid och lön? Sådant har varit oklart för mig och jag har inte blivit klokare av att studera vare sig kollektivavtalet eller LAS. Jag bifogar länken för mitt kollektivavtal. Kan ni hjälpa mig att få klarhet i dessa frågor?

Svar:

I lagen om anställningsskydd står det beskrivet att en provanställning enligt gällande anställningsavtal innebär att en arbetstagare har rätt att avsluta/ säga upp sin anställningen med omedelbar verkan utan uppsägningstid under den tid som avtalet gäller för. Men för arbetsgivare som säger upp gäller två veckors uppsägningstid eftersom arbetsgivaren måste ge besked två veckor i förväg. Den tid du arbetat fram tills uppsägningen ska du naturligtvis få lön för. I detta fall vet jag dock inte om det rör sig om ett avsked och då gäller andra regler för uppsägning. Se bifogad länk för mer info. http://arbetsrattsjouren.nu/2014/06/felaktig-uppsagning-av-provanstallning.html

Jag kan dessvärre inte se vad som står i det gällande kollektivavtalet för din arbetsplats i länken du hänvisat till. För vidare information om vad som står angivet i kollektivavtalet vänligen dubbelkolla länken eller skicka med ett utdrag ur kollektivavtalet så kan vi se om vi kan förklara det åt dig. Dock säger lagen (LAS) följande om uppsägning vid provanställning:

31 § En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning skall underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren