Uppsägning innan anställningsavtal börjar

Hej!
Jag har blivit erbjuden ett arbete muntligt och tackat ja via mail. Dock har jag inte undertecknat något kontrakt. Anställningen börjar om 1½ månad. Nu har jag fått erbjudande om ett annat arbete som jag hellre vill ha. Har jag via mitt mail förbundit mig att arbeta? Är ett ”ja tack” bindande via mail eller kräver anställningen en underskrift?
Om jag är avtalsmässigt bunden, kan jag i så fall säga upp mig innan jag ens börjar arbeta?

Tacksam för svar!

Svar:

Hej!

Du kan avbryta ditt anställningsavtal innan din första arbetsdag och din uppsägningstid påbörjas i samband med din uppsägning.

Vänligen,
Helén Magnusson
Arbetsrättsjouren

4 thoughts on “Uppsägning innan anställningsavtal börjar

 1. Leif Wahlström says:

  En fundering mot bakgrund av svaret:
  Eftersom aktuell uppsägningstid är en månad i detta fall och det är 1,5 månad till att anställningen skulle börja, så finns naturligtvis ingen arbetsskyldighet. MEN om det nu varit så att det endast återstått 3 veckor till första arbetsdag. Har vederbörande då en skyldighet att inställa sig till c:a en veckas arbete?
  Den som inte kommer till jobbet under uppsägningstiden riskerar normalt löneavdrag för frånvarotiden, men här finns ju ingen lön att förvänta sig.

 2. Camilla Ländin says:

  Hej,
  Ja, grundprincipen är att arbetsskyldigheten gäller under uppsägningstiden. Dock brukar det väl lösas i de flesta fall så att det inte blir aktuellt.

 3. Leif Wahlström says:

  Anade det. Hur blir det då med de repressalier denne kan utsättas för i form av indragen del av slutlön, om ingen lön finns?

 4. Camilla Ländin says:

  Ja, i slutändan kan det bli frågan om avdrag på slutlönen. Med det får inte göras godtyckligt av arbetsgivaren utan måste godkännas av den anställde först.

Comments are closed.