Betalar arbetsgivaren pension för alla?

Om man är anställd och bara jobbar timmar betalar arbetsgivaren in pensionspengar för den anställde, eller gäller detta bara om man är tillsvidareanställd? Jobbar för ett hotell som hotellstädare och gör det på timmar, får betalt per timme. Hur länge får man hålla på så innan man måste bli fast anställd?

Har ställt frågan till företaget men får inget svar om de betalar pensionspengar.

SVAR:
Arbetsgivaren betalar sociala avgifter, däribland pensionspengar, för alla anställda oavsett om man är tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Däremot är det inte säkert att arbetsgivaren betalar någon extra tjänstepension för dig, om det inte finns ett kollektivavtal.

Timanställning är ingen anställningsform, det är en löneform, och du kan vara anställd tillsvidare med lön per arbetad timme, det måste inte vara en månadslön. I ditt anställningsavtal ska det stå vilken anställningsform du har och om den är tidsbegränsad, i så fall hur länge. Du kan normalt vara visstidsanställd i upp till fyra år, beroende på anställningsformen.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren