Dålig psykosocial arbetsmiljö

Hej,

Jag blev sjukskriven i xxxx för det har varit dålig arbetsmiljö mellan mig och en kollega. Har tagit upp problemet med min chef tidigare för ett år sedan men det har inte blivit bättre arbetsmiljö, så det resulterade i att jag blev sjukskriven. Då hade jag en assistent som jobbade för mig fyra timmar om dagen och fyra gånger i veckan. Nu får jag veta av min kollega på jobbet som jag hade ett långt samtal med att min assistent har blivit anställd på heltid under mina arbetsuppgifter då vi hyrde henne förut. Vi är ett litet bolag på 25 personer och när jag sedan kommer tillbaks sitter vi då två personer på samma uppgifter, så mycket finns det inte att göra så det är nödvändigt med två st på heltid. Min fråga Är om man får göra såhär? Känner mig kränkt eftersom jag inte fått veta någonting av min chef.

Tacksam för svar.

Hej

Din arbetsgivare har skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplanerad. Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas. Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom.

Om du känner att din arbetsgivare inte fullföljt eller svarar upp till de kraven som arbetsmiljölagstiftningen ställer ovan , ska du i första hand vända dig till ditt lokala skyddsombud/fackliga förtroende man eller din fackliga organisation.

Du har rätt att medverka i utformningen av din egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör ditt eget arbete. Men du måste samtidigt själv ta ansvar för hur du själv påverkar arbetsmiljön. Ansvaret är inte enbart arbetsgivarens utan arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren