Arbetsskada, uppsägning och omplacering hos en statlig arbetsgivare

Hej har statlig arbetsgivare rätt att säga upp arbetstagare på grund av arbetsskada, trots att arbetsgivare har lediga tjänster ute på annons?

Hej

Statliga arbetsgivare omfattas i grunden av Lag om anställningsskydd precis som andra arbetsgivare. Det finns dock en kompletterande lagstiftning till LAS som kallas för LOA (lag om offentlig anställning) som ger en statlig arbetsgivaren både större och mindre inskränkningar av arbetsskyddet.

Just när det gäller arbetsskada borde staten som arbetsgivare rent generellt ha svårare att säga upp arbetstagare på saklig grund. Anledningen till detta är att staten som arbetsgivare sträva efter att vara en föregångare på arbetsmarknaden när det gäller att bereda de människor sysselsättning som tex pga arbetshandikapp har svårt att få eller behålla ett meningsfullt arbete (läs gärna mer i prop 1985/86:116 s 8). 

Du ska därför trycka extra mycket på statens ansvarsplikt gällande omplacering och deras strävan att vara en föregångare på arbetsmarknaden vad gäller tex arbetshandikapp.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Om en arbetstagare