Verksamhetsövergång och LAS

Hej! 
Jag vill ställa en fråga angående LAS. 
Om företaget man har en visstids-anställning hos blir uppköpt och anställningen fortsätter som tidigare, måste man börja på nytt när man räknar LAS-dagar från det företaget köptes upp eller  gäller första anställnings-dagen i det ursprungliga företaget?

Hej

Vid en verksamhetsövergång övergår de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållande som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Regler i LAS som direkt knyter an till verksamhetsövergång är bestämmelser om beräkning av anställningstid i 3 §  LAS gäller följande särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid:

1. En arbetstagare, som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan, får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern.
2. En arbetstagare, som byter anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § LAS, får tillgodoräkna sig tiden hos den förre arbetsgivaren när anställningstid skall beräknas hos den senare. Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs.
3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1-2, får arbetstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.

Som jag tolkar din fråga ska således arbetstagaren få tillgodoräkna sig tiden hos den förre arbetsgivaren när anställningstid skall beräknas hos den senare.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren